Workshops en ander aanbod

Ad Minheere biedt aan individuele gezondheidszorgmedewerkers en (zorg-) organisaties een gevarieerd aanbod. In training, coaching, (bij-) scholing, werkbegeleiding, intervisie, supervisie en workshops. Geen gelikte presentaties, maar maatwerk op basis van (praktijk-)ervaring.

workshop

in heldere taal

Huidige activiteiten

Savant Zorg

Krijgt werkbegeleiding voor thuisbegeleiders (voorheen gespecialiseerde thuisbegeleiders) ten aanzien van psychiatrische cliënten bij hen in zorg.

De begeleiding richt zich op haalbare doelen, die leiden tot gewenste resultaten voor de cliënt. Met persoonlijke bespiegelingen op de thuisbegeleiders. Hierdoor kan de samenwerking tussen begeleider en cliënt verfijnd worden. Bovendien kan het gedrag van de cliënt verduidelijkt worden. Hierbij komen psychiatrische ziektebeelden en oplossingsgerichte ideeën & adviezen volop aan bod.

Bovendien wordt er voor individuele medewerkers ondersteuning geboden bij verzuimbegeleiding.

Kempenhaeghe

Krijgt in het kader van verzuimbegeleiding ondersteuning bij het begeleiden van medewerkers.
Bovendien startte in het 2021 casuïstiek-bespreking/intervisie/team coaching voor afdelingsteams. In 2022 en 2023 hebben hier meerdere afdelingen dankbaar gebruik van gemaakt. Dit wordt in 2024 ook ingezet.

ZuidZorg

Krijgt werkbegeleiding, coaching en training in de omgang met hun thuiszorg cliënten, al dan niet bekend of belast met psychische en/of psychiatrische problematiek. Omgangsadviezen, verduidelijken van psychiatrische ziektebeelden en oplossingsgericht werken komen hierbij volop aan bod. Momenteel is ZuidZorg even druk met reorganiseren van de teams.

Nobel Zorg

Krijgt ondersteuning bij de kwaliteitsbewaking van de door hen geleverde zorg. Hierbij worden de incidentmeldingen van de cliënten geïnventariseerd en (volgens de PRISMA methode) geanalyseerd. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg op hoog niveau blijven en beleid systematisch met de directie worden geëvalueerd.
Bovendien krijgen zij via workshops en klinische lessen inzicht in communicatie, psychiatrische ziektebeelden en leren ze omgang met gedragsproblemen.

Gezinshuis Casamax

Krijgt supervisie ter vergroting van het inzicht in de omgang met complexere problematiek, achtergrondkennis bij psychiatrische ziektebeelden en omgangsadviezen bij gedragsproblemen.

LEV groep

Heeft de beschikking voor het vragen van een aantal workshops voor medewerkers van wijkteams en/of vrijwilligers. De titel: Met gedrag aan de slagheeft u het LEV?

Deze workshops zijn gericht op het kunnen omgaan met mensen met psychische dan wel psychiatrische problemen. Hierbij krijgen de deelnemers achtergrondinformatie over het ontstaan van deze problemen. Bovendien worden ze wegwijs gemaakt in de (on-)mogelijkheden van de leefomgeving van de cliënt. Uitgangspunt hierbij is: lastige mensen bestaan niet. Echter: er is wel vaak onbegrepen gedrag.

De deelnemers kunnen onderwerpen aandragen die ze graag willen bespreken. Daarom is dit bij uitstek een voorbeeld van een bijeenkomst op maat.

Boven alles is het inzicht krijgen in algemene vaardigheden en het vergroten van eigen vaardigheden de rode draad in deze workshops. Bovendien is het uiteindelijke doel dat de persoon weer op de voorgrond komt te staan. Dus niet zijn of haar stoornis of probleemgedrag.

De workshops werden eerder in 2017, 2018 en 2019 aangeboden en zijn met veel enthousiasme gevolgd.

Ook in 2024 zijn er vervolgbijeenkomsten mogelijk. Dit zijn gerichte bijeenkomsten over onderwerpen die vooraf worden aangegeven door de medewerkers van de wijkteams. Zie hiervoor ook ‘eerdere activiteiten’ op deze pagina. Interesse? Neem gerust contact op via: 

Eerdere activiteiten

LEV groep

Kreeg in 2016 workshops voor haar vrijwilligers. De titel: Met gedrag aan de slagheeft u het LEV?
Kreeg in 2017, 2018 en 2019 workshops voor medewerkers van wijkteams. De titel: Met gedrag aan de slag – heeft u het LEV?

Deze workshops waren gericht op het kunnen omgaan met mensen met psychische dan wel psychiatrische problemen.  Bovendien kregen de deelnemers achtergrondinformatie over het ontstaan van deze problemen. Verder werden ze wegwijs gemaakt in de omgang met onbegrepen gedrag van de cliënt. De bijeenkomsten werden positief ontvangen en hoog gewaardeerd.

Dit is bij uitstek een voorbeeld van een bijeenkomst op maat. Deelnemers kunnen onderwerpen aandragen die ze graag besproken zien worden.

Bovendien werden er bij wijkteams vervolgbijeenkomsten ingepland. Dit zijn gerichte bijeenkomsten over onderwerpen die vooraf worden aangegeven door de medewerkers van de wijkteams. Zo zijn er workshops gegeven over bijvoorbeeld ouderenmishandeling en begeleiding van mantelzorgers van mensen met psychische problemen.

KBWO

Kleinschalige Begeleid Wonen voor Ouderen kreeg tot mei 2021 ondersteuning bij het bewaken van de kwaliteit van zorg. Hierbij werden de incidentmeldingen van de bewoners geïnventariseerd en volgens de PRISMA methode geanalyseerd. Hierdoor kon de kwaliteit van de zorg op hoog niveau blijven en beleid systematisch met de directie worden geëvalueerd. Helaas ontbraken bij hen de financiële middelen om dit te continueren.

Kleinschalige Begeleid Wonen voor Ouderen kreeg in 2017, 2019 en 2020 ondersteuning bij het scholen van haar medewerkers. Op het gebied van omgaan met onbegrepen gedrag, de verschillende benaderingswijzen bij de verschillende vormen van dementie en oplossingsgerichte vaardigheden in de omgang met bewoners en collega’s.

Kleinschalige Begeleid Wonen voor Ouderen kreeg in 2016, 2017, 2018 ,2019 en 2020 ondersteuning op het gebied van oplossingsgerichte team coaching, jaarplanning, dossiervoering, methodisch en systematisch denken en werken, scholing en management reflectie.

De ondersteuning was gericht op het doorvoeren van verbeteringen vanwege Verscherpt Toezicht opgelegd door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Met als resultaat dat de inspectie het Toezicht volledig heeft opgeheven. Klik op het krantenartikel voor het nieuwsbericht.

ZekerZo

Met dank aan Monique Post (ZekerZo) voor haar ondersteuning bij de incidentanalyse met de PRISMA & SIRE  Methoden. Meer weten? Voor een toelichting op de Methoden klik op website van ZekerZo.

Ervaring, de praktijk in huis

Dertig jaar ervaring in zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg. U kunt vertrouwen op heldere coaching. Die u duidelijk, consequent en gewetensvol wordt aangeboden. Voor een overzicht van de opleidingen en de ervaringen kunt u kijken op LinkedIn.

V&VN kwaliteitsregister