Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit


Geslaagd

In november 2023 ben ik geslaagd voor de opleiding tot vertrouwenspersoon van het Landelijk Instituut Vertrouwens Personen (LIVP). Dit is een opleiding tot zowel vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen, als tot vertrouwenspersoon integriteit. Bovendien voldoe ik aan de eisen die gesteld worden in de ‘Certificeringsregeling voor de functie van vertrouwenspersoon’, zoals is vastgesteld door het bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon (LVV). Hierdoor mag ik de titel “LVV erkend vertrouwenspersoon” voeren. Een titel die sinds januari 2024 vervangen is door “LVV register-vertrouwenspersoon“.

Als u te maken heeft met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen kan ik u opvangen en begeleiden. Ik ben er voor u als medewerker/melder, door naast en achter u te staan. Ook help ik u de regie te houden. Ik geef u inzicht over mogelijke oplossingsroutes en over mogelijke consequenties als u keuzes maakt. Bij integriteitsschendingen kan ik namens u en ondanks u handelen.

Ongewenste omgangsvormen

Voorbeelden hiervan zijn intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk. Werkdruk valt niet onder het aandachtsgebied van een vertrouwenspersoon. Ik kan u daar wel bij helpen, klik voor meer informatie op begeleiding.

Integriteitsschendingen

Voorbeelden hiervan  zijn: belangenverstrengeling, diefstal, corruptie, fraude, lekken van informatie, omzeilen van regels en voorschriften, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en machtsmisbruik.
Een misstand is een integriteitsschending waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Denk hierbij aan schendingen van wettelijke voorschriften, schendingen die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen of milieu en schendingen op het gebied van financiële diensten en persoonsgegevens.

Ongewenst of grensoverschrijdend

Als vertrouwenspersoon wil ik ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voorkomen of beperken. Hierbij is iets ongewenst of grensoverschrijdend als u dat zo ervaart. Het gaat er nooit om wat de veroorzaker bedoeld heeft, wellicht had deze goede intenties. Het gaat er om hoe u het beleefd heeft. Als vertrouwenspersoon doe ik ook niet aan waarheidsvinding.

Vertrouwelijk

Alle gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Tenzij wetgeving dat niet toestaat (denk aan levensgevaar, verkrachting, gevaar voor openbare veiligheid. Als vertrouwenspersoon heb ik het recht om te weigeren antwoord te geven op vragen die vanuit de organisatie worden gesteld en waarbij de vertrouwelijkheid in het geding is. Dit heet intern verschoningsrecht.

Motivatie

Al jaren sta ik bekend om mijn integriteit en het bewaken van vertrouwelijkheid. Daarnaast hou ik van rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Ik kan en wil mijn bijdrage leveren aan een veilige en integere werkomgeving voor alle medewerkers.  Ik voorkom liever dingen dan dat ik ze laat escaleren. Bovendien hebben informele oplossingen mijn voorkeur, maar ik schuw formele oplossingen niet.